Regulamin zakupu zakładów

Regulamin Serwisu www.bukmacher-system.pl oraz Regulamin zakupu poradnika

Niniejszy regulamin Serwisu dotyczy wszystkich użytkowników strony internetowej bukmacher-system.pl

Paragraf 1: Definicje ogólne
Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.bukmacher-system.pl wraz ze wszystkimi swoimi zasobami oraz podstronami.

Użytkownik – to każda osoba, która korzysta ze strony internetowej www.bukmacher-system.pl, jej zasobów, informacji tam znajdujących się.

Właściciel – administrator strony bukmacher-system.pl , który umieszcza na niej informacje, a także za jej pośrednictwem sprzedaje poradnik w postaci e-booka.

E-book – plik tekstowy w postaci pdf w którym zawarto wskazówki i porady dotyczące obstawiania meczy piłki nożnej, dzięki któremu można uzyskać zysk z zakładów bukmacherskich.

Tpay.com – podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcina 73/6 61-808 Poznań. , zarejestrowaną pod numerem NIP 7773061579, REGON: 300878437 i wpisany do KRS pod numerem: 0000412357, a świadczący usługę pośrednictwa finansowego.

Zakup – dokonanie zakupu/zamówienia poradnika w postaci E-book w formie pliku pdf. na stronie http://bukmacher-system.pl/

Kupujący – Użytkownik, który dokonał zakupu/zamówienia na E-book na stronie http://bukmacher-system.pl/ i zamówienie te opłacił.

Kupony – umieszczone kupony na stronie www.bukmacher-system.pl mogą pochodzić z różnych źródeł. Serwis nie odpowiada za autentyczność przekazanych kuponów oraz legalności ich pochodzenia.

Paragraf 2: RODO
Klient ma następujące prawa odnośnie przetwarzania swoich danych

Prawo do informacji: Klient ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy i w jakim wymiarze przetwarzamy jego dane.
Kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Prawo do sprostowania danych: Jeśli przetwarzamy dane osobowe klienta, które są niepełne lub nieprawidłowe, może on w każdej chwili zażądać od nas ich poprawienia lub uzupełnienia.
Prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym): Klient może zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, o ile przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub ich przetwarzanie nieproporcjonalnie wkracza w uzasadniony interes ochrony życia prywatnego i osobowego. Zaznaczamy jednak, że możliwe jest istnienie powodów, które uniemożliwią natychmiastowe usunięcie danych np. w przypadku regulacji prawnych zobowiązujących nas do przechowywania danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
Klient może zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy:
- zaprzeczy poprawności danych. Ograniczenia wprowadzone będą na okres czasu, który umożliwi nam sprawdzenie ich prawidłowości,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednak klient odrzucił opcję ich usunięcia, żądając za to ograniczenia ich użycia,
- nie potrzebujemy już danych w przewidzianych celach, jednak potrzebne są one klientowi do domagania się lub obrony swoich praw, lub
- klient złożył sprzeciw odnośnie przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych: Jesteśmy zobowiązani do udostępnienia klientowi jego danych, które powierzył nam do przechowania w zorganizowanym, powszechnie stosowanym oraz nadającym się do przetwarzania automatycznego formacie. Jest to możliwe, jeśli przetwarzamy te dane na podstawie udzielonej przez klienta i możliwej do odwołania zgody lub w celu wypełnienia warunków umowy oraz gdy ich przetwarzania przebiega w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu: Jeśli dane klienta przetwarzane są w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, sprawowania władzy publicznej lub przy przetwarzaniu danych powołujemy się na konieczność obrony naszych uzasadnionych interesów, klient może sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeżeli ich ochrona jest ważniejsza niż nasz prawnie usprawiedliwiony interes/cel. W każdej chwili możliwe jest również odwołanie ewentualnej zgody na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych klienta przez bet-at-home.com, o ile nie stoją temu na przeszkodzie zobowiązania umowne lub prawne.

Prawo do złożenia skargi: Jeżeli klient jest zdania, że przetwarzając jego dane łamiemy europejskie prawo o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania oraz rozwiać jego wątpliwości. Klient posiada prawo do złożenia zażalenia do urzędu nadzorującego w Unii Europejskiej.

Potwierdzenie tożsamości: W celu ochrony praw klienta oraz jego prywatności możemy zażądać w przypadku wątpliwości informacji do potwierdzenia tożsamości klienta.

Domaganie się praw za opłatą: W przypadku gdy klient będzie bezpodstawnie lub szczególnie często dochodził jednych z wymienionych praw, możemy zażądać odpowiedniej opłaty za opracowanie lub odrzucić opracowanie jego wniosku.

Dochodzenie praw: Jeśli klient chce dochodzić wobec nas któregoś z wymienionych praw, należy skorzystać z udostępnionych przez nas metod kontaktu.

Paragraf 3: Polityka prywatności i pliki cookies
1. Wszelkie Dane osobowe oraz eksploatacyjne użytkowników które zostały podane w  serwisie strony www.bukmacher-system.pl  są chronione i przetwarzane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności określonych m.in. w: − Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016, dalej: „RODO”);

2. Dokładamy wszelkich starań oraz dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Stosujemy wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów UODO i RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawienia i zmiany, oraz w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy do żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych lub usunięcia danych.

4. Na stronie internetowej www.bukmacher-system.pl wykorzystujemy certyfikat SSL zapewniający bezpieczeństwo Twojego połączenia.

5. Masz prawo dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalności przetwarzania przed jej wycofaniem.

6. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, które pozwalają nam śledzić i Analizować ruch (wszystkich użytkowników łącznie). W ten sposób badamy liczbę odwiedzających, czas jaki spędzają na stronie oraz zachowanie Użytkowników.

7. Nie wyświetlamy spersonalizowanych reklam na naszej stronie internetowej.

8. Pliki cookies (ciasteczka) są to informacje tekstowe, wysyłane przez stronę www i zapisywane przez przeglądarkę internetową po stronie użytkownika. Dzięki plikom cookies, między innymi strona internetowa działa szybciej.

9. Pliki cookies, w zależności od przeznaczenia mogą być przechowywane przez określony czas, do zamknięcia przeglądarki lub na stałe (do czasu usunięcia ich przez użytkownika). Cookies przechowywane na stałe wykorzystywane są w przypadku, kiedy informacje w nich zapisywane chcemy zachowad nawet po zamknięciu przeglądarki. Użytkownicy większości przeglądarek mają możliwośd ograniczenie maksymalnego czasu przechowywania takiego pliku na komputerze.

10. Dane przechowywane w cookies nie mają żadnego wpływu na ustawienia i funkcjonowanie zainstalowanego w komputerze użytkownika oprogramowania. Zasięg ich działania ogranicza się wyłącznie do przeglądarki internetowej i strony, która je zainstalowała.

11. W większości przypadków przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na komputerze użytkownika. Użytkownicy strony mogą w każdej chwili dokonad zmiany tych ustawieo. Popularne przeglądarki internetowe umożliwiają automatyczne dopuszczenie zapisu plików cookies, blokowanie ich automatycznej obsługi lub każdorazowe potwierdzanie możliwości ich zapisania na komputerze użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Na wymienionych poniżej stronach internetowych zawarte są szczegółowe informacje dotyczących ustawieo obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
- Firefox (http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)  
- Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-tomanagecookies-in-internet-explorer-9)
- Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html)
- Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)

12. Pliki cookies wykorzystujemy w celu monitorowania ruchu na stronie internetowej (badamy liczbę odwiedzin i ich źródło).

13. Dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) jaki podajesz w momencie zakupu e-book, wykorzystywany jest tylko do realizacji zamówienia.

14. Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

15. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości odnośnie naszego serwisu lub przetwarzania danych na cele sprzedaży poradnika, chcesz wycofać zgodę, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe
Napisz na adres biuro@bukmacher-system.pl, nasz dział handlowy skontaktuję się z Tobą.
Regulamin Serwisu bukmacher-system.pl | Regulamin zakupu E-booka

Paragraf 4: Narzędzia monitorujące
Stosujemy narzędzia monitorujące. Jednak w wyniku tego nie otrzymujemy danych osobowych użytkownika, a jedynie dane statystyczne dotyczące korzystania z oferowanych www.bukmacher-system.pl produktów i usług. Dzięki temu otrzymujemy informacje takie jak np.: ulubione treści, godziny szczególnie intensywnego korzystania z oferowanych produktów i usług, dane o częściach oraz miastach świata, w których korzysta się z produktów i usług, a także jakimi przeglądarkami oraz systemami operacyjnymi ogólnie posługują się użytkownicy podczas korzystania z produktów oraz usług. Te informacje wykorzystujemy w celu stałego ulepszania produktów i usług pod względem technicznym, kreatywnym oraz redakcyjnym dla większego komfortu użytkowników. W oparciu o wyniki statystyczne dotyczące typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego możemy zoptymalizować projekt strony internetowej. Do analityki internetowej używane są narzędzia wymienione poniżej.

Zaznaczamy, że strona internetowa bukmacher-system.pl oraz aplikacje korzystają z Google Analytics, serwisu analitycznego Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "ciasteczka", dane, które są zapisane na urządzeniu klienta i pozwalają na analizę sposobu użytkowania strony internetowej. Informacje o sposobie używania tej strony przez klienta (włącznie z adresem IP) uzyskane za pomocą plików cookie są przekazywane do serwera Google znajdującego się w USA i są tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP jest jednak wcześniej skracany przez Google dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i na terenie innych krajów członkowskich Układu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach adres IP zostanie przekazany w całości serwerowi Google znajdującemu się w USA i tam skrócony. Na tej stronie internetowej aktywna jest anonimizacja adresów IP. Google wykorzystuje informacje zebrane przez Google Analytics, aby ocenić korzystanie użytkowników ze strony internetowej, zestawić raporty o aktywnościach na stronach internetowych oraz aby dostarczyć operatorowi strony dalsze usługi związane z użytkowaniem strony internetowej oraz Internetu.

Google w żaden sposób nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi z Google. Klient może uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy jednak zauważyć, że w takim przypadku ewentualnie nie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji produktów i usług oferowanych przez bet-at-home.com. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics w przyszłości dzięki instalacji następujących dodatków przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie do dodatku przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, użytkownik może zapobiec wykrywaniu przez Google Analytics w przyszłości na tej stronie internetowej, na której kliknie następujący link: Ustaw Google Analytics opt-out cookie – opt-out funkcjonuje tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny. Plik opt-out-cookie będzie umieszczony na urządzeniu docelowym użytkownika. Jeżeli pliki cookie będą usuwane w tej przeglądarce, użytkownik musi ponownie kliknąć ten link.

Poprzez korzystanie z produktów oraz usług bukmacher-system.pl użytkownik wyraża zgodę na opracowanie swoich danych przez Google w sposób opisany powyżej oraz w wyżej wymienionym celu.
Informacje o zainteresowaniach oraz dane demograficzne gromadzone są także poprzez Google Analytics. Ta opcja pozwala nam na wgląd w anonimowe i kompleksowe dane o płci, wieku oraz zainteresowaniach odwiedzających stronę internetową. Dane są zbierane przez first-party cookie (jak cookie Google Analytics) i third-party cookie (jak DoubleClick).

Paragraf 5: obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik winien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Użytkownik nie może podejmować działań na niekorzyść  Serwisu.

3. Użytkownik nie może nakłaniać osób trzecich by jakkolwiek działały na szkodę Serwisu.

4. Użytkownik może korzystać z informacji zawartych w Serwisie, a także E-booku, jednakże to  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki podjętych przez siebie działań.

5. Użytkownik nie może bez wyraźnej zgody Właściciela przekazywać osobom trzecim informacji zawartych w E-booku pod rygorem kary finansowej.

6. Użytkownik serwisu oświadcza, że jest osobą pełnoletnią w chwili zakupu poradnika.

Paragraf 6: obowiązku Właściciela
1. Właścicielem serwisu jest Skowron Jacek, prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowaną pod numerem NIP: 7952145815  ( Agent Biznesu Agencja Pośrednictwa Jacek Skowron )

2. Właściciel Serwisu zobowiązuje się dostarczyć plik w formie pdf. W którym zawarto wiedzę i i informację jak najbardziej zgodne z prawdą. Jednakże Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez Użytkownika wskutek informacji zawartych w Serwisie czy E-booku.

Paragraf 7: przedmiot Zakupu
1. Przedmiotem zakupu jest plik tekstowy w formie e-booku, dalej zwany Poradnikiem. Według wiedzy Sprzedającego, może posłużyć Kupującemu osiąganiu wygranych na zakładach sportowych.

2. Do otwarcia zakupionego E-booka potrzebny jest program obsługujący pliki .pdf np. darmowy Acrobat Reader.

3. E-book zostanie przekazany Kupującemu w wiadomości e-mail. Po wpłaceniu należności za poradnik.

4. Poradnik zostanie wysłany na podany podczas zgłoszenia/zakupu adres e-mail w ciągu 7 dni roboczych.

5. Termin wysyłki będzie jak najszybszy. W niektórych przypadkach termin może zostać wydłużony do 14 dni roboczych.

6. Kupujący otrzymuje w Poradniku wyjaśnienie na czym polega ten sposób gry.

Paragraf 8: dostarczenie E-booka
1. Po zakupie, E-book dostarczany jest do Kupującego do 10 dni roboczych na adres e-mail podany w formularzu zakupu.

2. Właściciel zobowiązuje się dostarczyć E-book jak najszybciej jest to możliwe.

3. W wyjątkowych sytuacjach, czas dostarczenia E-booka może ulec wydłużeniu, o czym Właściciel poinformuje Kupującego wiadomością e-mail przesłaną na adres mailowy podany podczas zakupu. Termin dostarczenia nie przekroczy jednak 30 dni roboczych.

4. Jeśli Kupujący nie poda lub poda nieprawidłowy adres e-mail, realizacji zamówienia (wysłanie e-booka) jest niemożliwa do zrealizowania. W takim wypadku, to na Kupującym spoczywa obowiązek dostarczenia Właścicielowi prawidłowego adresu e-mail, na którym E-book ma zostać wysłany.

Paragraf 9: obowiązki Kupującego
1. Kupujący zobowiązany jest w formularzu zamówienia podać swoje prawdziwe dane, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia.

2. Danymi tymi powinny być przede wszystkim podanie : imię, nazwisko oraz w szczególności adres e-mail. Na który zostanie przesłany plik w wersji pdf.

Paragraf 10: Odpowiedzialność i gwarancja
1. Właściciel serwisu nie gwarantuje, że informacje zawarte w Serwisie lub E-booku zagwarantują osiągnięcie jakichkolwiek korzyści finansowych.

2. Użytkownik, Kupujący, ponoszą wszelkie konsekwencje podjętych przez siebie działań i nie mogą obciążać niepowodzeniem właściciela serwisu.

Paragraf 11: Zwrot E-booka
1. Kupującemu przysługuje ograniczone prawo do odstąpienia od umowy zakup/kupna zawartej na odległość.

2. Kupujący oświadcza, iż jest świadomy, że po dokonaniu i opłaceniu zamówienia na poradnik w postaci E-booka, traci możliwość odstąpienia od zakupu i żądania zwrotu pieniędzy. Patrz Paragraf 11. Pkt. 3.

3. Prawo odstąpienia od każdej umowy bez podania konkretnej przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy zostały mu dostarczane treści cyfrowe, które nie są zapisane na żadnym nośniku materialnym, zwłaszcza jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.  

Paragraf 12: Prawa autorskie
1. Wszelkie Informacje podane oraz zawarte w Serwisie, a także w szczególności w E-booku objęte są prawem autorskim.

2 Jakakolwiek próba wykorzystania materiałów udostępnionych w serwisie oraz poradnika ( E-booka) bez wyraźnej zgody autora lub przekazanie tych materiałów osobom trzecim, będzie podlegało w późniejszym czasie konsekwencjom prawno-finansowym.

3. Kupujący nie może pod rygorem kary finansowej rozpowszechniać żadnych informacji zawartych w E-booku.

4. Kupujący nie może sugerować, okazywać, przekazywać osobom trzecim zawartości E-booka, a w szczególności treści umieszczonych w poradniku.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.